Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 26. mai
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

19/06-2017 12:33:35: (KLPBK01) Kapitalforhøyelse KLP Boligkreditt AS

Det vises til børsmelding 14. juni 2017 vedrørende forslag 
om å øke kapitalen i KLP Boligkreditt AS.

Ekstraordinær generalforsamling i KLP Boligkreditt AS har i 
dag vedtatt å forhøye kapitalen i KLP Boligkreditt AS med 
kr 120 000 000.

Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved at aksjekapitalen i KLP 
Boligkreditt AS forhøyes med kr 60 000 000, fra kr 100 000 
000 til kr 160 000 000. Aksjenes pålydende forhøyes fra kr 
100 000 til kr 160 000 per aksje, mens antall aksjer er 
uforandret på 1 000. Aksjekapitalen er bunden egenkapital.

I tillegg betales kr 60 000 i overkurs pr aksje. Samlet 
kapitalinnskudd blir dermed kr 120 000 000. 
Kapitalforhøyelsen tegnes av selskapets eneaksjonær KLP 
Banken AS. Gjennomføring av forslaget forventes å gi en 
kapitaldekning i KLP Boligkreditt AS på anslagsvis 17,1% 
per 31.desember 2017.

Fristen for overføring av kapitalinnskuddet er 31. 
september 2017. Kapitalforhøyelsen må godkjennes av 
Finanstilsynet, og vedtektene vil som følge av dette bli 
endret.

Kontaktperson:
Adm.dir. Christopher Steen, tlf 952 24 953

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=429944

Nyheten er levert av OBI.

Utforming |  Hjelp |  Utskrift  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
lørdag 26/05-2018 23:23:14